شنبه پنجم آذر ماه


ورزشهای سنتی و بازیهای بومی محلی

برگزاری 400 برنامه و مسابقه بازی بومی محلی در خراسان رضوی

رییس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی خراسان رضوی از برگزاری بیش از 400 برنامه و مسابقه بازی های بومی محلی در سطح شهرستان های استان خبر داد.