شنبه یکم آبان ماه

ورزش روستایی

خانه ورزش روستای دهنجرد افتتاح شد

با حضور دکتر‌امیری خراسانی رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی خانه ورزش روستایی دهنجرد افتتاح شد.