سابت هيات هاي ورزشي و روستايي استانها

 سايت استان آذربایجان شرقی           (www.az-sh.roostasport.ir)

سايت استان آذربایجان غربی              (www.az-gh.roostasport.ir)

سايت استان اردبیل                        (www.ardabil.roostasport.ir)

سايت استان اصفهان                     (www.esfahan.roostasport.ir)

سايت استان البرز                     (www.alborz.roostasport.ir)

سايت استان ایلام                                (www.ilam.roostasport.ir)

سايت استان بوشهر                    (www.booshehr.roostasport.ir)

سايت استان تهران                           (www.tehran.roostasport.ir)

سايتاستان چهارمحال و بختیاری          (www.ch-b.roostasport.ir)

سايت استان خراسان جنوبی    (www.kh-jonoobi.roostasport.ir)

سايت استان خراسان رضوی       (www.kh-razavi.roostasport.ir)

سايت استان خراسان شمالي  (www.kh-shomali.roostasport.ir)

سايت استان خوزستان             (www.khoozestan.roostasport.ir)

سايت استان زنجان                           (www.zanjan.roostasport.ir)
 
سايت استان سمنان                       (www.semnan.roostasport.ir)

سايت استان سیستان و بلوچستان          (www.s-b.roostasport.ir)

سايت استان فارس                                 (www.fars.roostasport.ir)

سايت استان قزوین                           (www.qazvin.roostasport.ir)

سايت استان قم                                    (www.qom.roostasport.ir)

سايت استان كردستان                 (www.kordestan.roostasport.ir)

سايت استان كرمان                          (www.kerman.roostasport.ir)

سايت استان كرمانشاه            (www.kermanshah.roostasport.ir)

سايت استان كهگیلویه و بویر احمد            (www.k-b.roostasport.ir)

سايت استان گلستان                     (www.golestan.roostasport.ir)

سايت  استان گیلان                              (www.gilan.roostasport.ir)

سايت استان لرستان                       (www.lorestan.roostasport.ir)

سايت استان مازندران              (www.mazandaran.roostasport.ir)

سايت  استان مركزی                      (www.markazi.roostasport.ir)

سايت  استان هرمزگان              (www.hormozgan.roostasport.ir)

سايت استان همدان                     (www.hamedan.roostasport.ir)

سايت  استان یزد                                 (www.yazd.roostasport.ir)

اصلي | آرشیو اخبار| تاريخچه| English
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فدراسیون ورزش روستایی و بازيهاي بومي و محلي  میباشد .