شنبه شانزدهم مهر ماه

آمار بیمه شدگان روستایی و عشایری استان سیستان و بلوچستان

آمار بیمه شدگان روستایی و عشایری استان سیستان و بلوچستان

آمار بیمه شدگان روستایی و عشایری استان سیستان و بلوچستان ایرانشهر 649 خاش 496 سیب و سوران 509 چابهار 599 میرجاوه 96 نصرت آباد 98 نیکشهر 1302 زابل 898 زابلی 791 هیرمند 159 سرباز 610 دلگان 50 سراوان 451 زهک 471