شنبه پنجم آذر ماه

جام بزرگ پرچم، شور و اشتیاق را به روستاها برگردانده است

بیش از سیصد هزار نفر در قالب ۲۷۲۸۸ هزار تیم در اولین دوره مسابقات جام پرچم شرکت کردند و این نوید رشد ، شور ،اشتیاق و پویایی در بین ساکنین مناطق روستایی را به همراه خواهد داشت.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی، جام بزرگ پرچم در چهار سطح روستا ، بخش ،شهرستان و استان و ملی در حال برگزاری است.

 

این دوره از مسابقات با شعار «هر روستا یک تیم» در حال برگزاری است تا یک فرصت طلایی برای تحقق رویاهای روستائیان و عشایر جهت حضور در تورنمنت‌های معتبر باشد.

 

این مسابقات بزرگ توسط دفتر توسعه ورزش روستایی و عشایری وزارت ورزش و جوانان و با همت فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی، فدراسیون همگانی و انجمن مینی فوتبال در حال برگزاری است.