شنبه پنجم آذر ماه

اولین جشنواره گردشگری نمد ر روستای ابرسج شهرستان شاهرود در استان سمنان برگزار گردید.

این جشنواره در روز جمعه مورخ 1401/07/29 به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار گردید.

این جشنواره همراه با اجرای کشتی شال ، گردوبازی و بازی بومی و محلی پشتک در روز جمعه مورخ 1401/07/29 به مناسبت هفته تربیت بدنی با ایجاد غرفه های فروش نمد ، عسل , گردو و صنایع دستی و با همکاری اداره میراث فرهنگی و گردشگی شهرستان شاهرود و با حضور فرماندار و بخشدار محترم و بیش از 1000 نفر بازدید کننده بهمراه پذیرایی با آش محلی برگزار گردید.