شنبه پنجم آذر ماه

کارگاه آموزشی دیابت با عنوان آموزش دیابت جامعه، مدارس و خانواده برگزار شد

به همت هیات روزتای استان اردبیل کارگاه آموزشی دیابت با عنوان آموزش دیابت جامعه، مدارس و خانواده برگزار شد.

به گزارش سایت خبری فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی و به نقل از هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان اردبیل استان اردبیل این هیات به مناسبت روز جهانی دیابت یک دوره کارگاه آموزش پیشگیری دیابت با عنوان (با آموزش دیابت از آینده خود حفاظت کنید) و( آموزش دیابت جامعه،مدارس و خانواده) در محل سالن ورزشی حجاب با شرکت بانوان ورزشکار برگزار کرد و به قید قرعه به شرکت کنندگان هدیه ای اهدا کرد