شنبه پنجم آذر ماه
اکبر ورودی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل؛

سالن ورزشی روستای طولش درهفته های آتی به بهره برداری می رسد

اکبر ورودی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل از بهره برداری سالن ورزشی روستای طولش درهفته های آتی خبر داد.

به گزارش سایت خبری فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی و به نقل از هیات روستایی استان اردبیل،اکبر ورودی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان از پروژه های ورزشی سالن ورزشی روستای طولش، زمین چمن روستای بفراجرد و سالن ورزشی روستای اندبیل شهرستان خلخال بازدید کرد.
اکبر ورودی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در بازدید از سالن ورزشی روستای طولش گفت: سالن ورزشی روستای طولش در سال ۱۳۸۹ کلنگ زنی شده که در دولت سیزدهم با تامین اعتبارات لازم در حال حاضر ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در هفته های آتی به بهره برداری خواهد رسید.
اکبر ورودی در ادامه بازدید از پروژه های ورزشی از زمین چمن مصنوعی روستای بفراجرد شهرستان خلخال نیز بازدید کرده و افزود: پروژه ورزشی این روستا در راستای توسعه ورزش روستاها بوده و این پروژه ورزشی درطی۴۰ روز کاری با آماده سازی زیر ساختهای لازم بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تلاش خواهیم کرد با تامین اعتبارات لازم برای خرید چمن ،این پروژه را هم در اولین فرصت به مرحله بهره برداری برسانیم.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان در بازدید از پروژه سالن ورزشی اندبیل خلخال نیز اضافه کرد: این پروژه با بیش از ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث است که در صورت تامین اعتبار تکمیل و در اختیار ورزشکاران این روستا قرار خواهد گرفت.