شنبه پنجم آذر ماه

اولین جشنواره شیره انگور در روستای مایان بخش امیریه شهرستان دامغان برگزار شد

این جشنواره در روز جمعه مورخ 1401/07/22 برگزار گردید.

اولین جشنواره شیره انگور در روز جمعه مورخ 1401/07/22  همراه با اجرای موسیقی  و آواز خوانی و بازی های بومی و محلی و برپایی غرفه های فروش شیره انگور ، نان سنتی ، آش محلی با حضور مسئولین و با بیش از 1000 نفر بازدید کننده در روستای مایان بخش امیریه شهرستان دامغان برگزار گردید.