شنبه پنجم آذر ماه

برگزاری مسابقات کشتی گورش در جشنواره اقوام

در شب اول جشنواره اقوام مسابقات کشتی گورش برگزار شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی، محلی و به نقل از روابط عمومی هیات استان گلستان؛ هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان گلستان به عنوان نماینده اداره کل ورزش و جوانان برنامه های متنوعی را طی 5 شب در نمایشگاه اقوام ایران زمین برگزار کرد.
در شب اول جشنواره، مسابقات کشتی گورش با حضور 70 ورزشکار در چهار وزن برگزار و در نهایت به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

نتایج مسابقات گورش جشنواره اقوام ایرانیان استان گلستان به شرح ذیل میباشد.

وزن ۷۵نفراول:حسین چادر نشین.ازعشایر مراوه تپه
 نفر دوم:عبدالحمید سوقی ازشهرستان اق قلا.

نفرسوم:صلاح الدین خواجی از مراوه تپه

وزن ۸۲ نفر اول: داوود عطا از گنبد کاووس
 نفر دوم میلاد چادرنشین ازعشایر مراوه تپه نفرسوم:محمد رحیم یزدان جو ازکلاله
وزن ۹۰ک نفر اول :یونس پهلوان زاده ازگنبدکاووس
  نفردوم.:حجت چادرنشین ازعشایر مراوه تپه 

نفرسوم نورالله پورقاز از اق قلا

تیم های شرکت کننده :
 مراوه تپه .عشایر مراوه تپه.کلاله گنبد .آق قلا. و سیمین شهر  حضور داشتند