شنبه پنجم آذر ماه

اولین جشنواره بازی های بومی و محلی در پایگاه نیروی هوایی شهرستان سمنان برگزار گردید.

اولین جشنواره بازی های بومی و محلی در رشته های دارت ، طناب کشی ، لی لی ، هفت سنگ ، دمپایی در پایگاه نیروی هوایی شهرستان سمنان در روز شنبه مورخ 1401/07/16 برگزار گردید.

اولین جشنواره بازی های بومی و محلی  در رشته های دارت ، طناب کشی ، لی لی ، هفت سنگ ، دمپایی در پایگاه نیروی هوایی شهرستان سمنان  در روز شنبه مورخ  1401/07/16 با حضور 63 نفر از شرکت کنندگان  ویژه ( بانوان ، آقایان ، نوجوانان و جوانان ) پایگاه نیروی هوایی و با حضور فرمانده پایگاه و مسئولین و نیز 120 نفر از اعضای خانواده ها در سالن سرپوشیده پایگاه برگزار گردید و در پایان جوایزی از طرف هیات ورزش روستایی شهرستان سمنان و پایگاه به رسم یادبود به ورزشکاران برتر و خانواده های حاضر در سالن اهدا گردید.