شنبه پنجم آذر ماه

دومین المپیاد خانه های ورزش روستایی ویژه پسران در شهرستان سمنان ، استان سمنان برگزار شد

دومین المپیاد خانه های ورزش روستایی ویژه پسران در روز پنج شنبه 12 آبان ماه 1401 در روستای محمود آباد شهرستان سمنان برگزار شد.

دومین المپیاد خانه های ورزش روستایی (ویژه پسران ) در روز پنج شنبه مورخ 1401/08/12 در روستای محمود آباد شهرستان سمنان با حضور 7 شهرستان و 62 نفر شرکت کننده (بازیکن ، مربی و سرپرست ) برگزار و نتایج ذیل بدست آمد :
1 - در رشته تنیس روی میز آقای علی قره گزلی از روستای مغان شهرستان شاهرود مقام اول را کسب نمود.
2- در رشته شطرنج آقای علی نایب از روستای زرگر آباد شهرستان دامغان مقام اول را کسب نمود.
3 - در رشته دارت آقای مجتبی عباسی از روستای جزن شهرستان دامغان مقام اول را کسب نمود.
4 - در رشته طناب زنی آقای مهدی بیابانی از روستای نردین شهرستان میامی مقام اول را کسب نمود.
5 - در رشته فوتبال دستی آقایان علی رضایی و علیرضا مسعودی از روستای نردین شهرستان میامی مقام اول را کسب نموند.