شنبه پنجم آذر ماه
نشست انجمن آسیایی ورزش‌های سنتی با حضور دکتر امیری خراسانی برگزار شد

پیشنهادات رئیس فدراسیون پیرامون اساسنامه انجمن آسیایی تائید شد

نشست فوق العاده انجمن آسیایی ورزشهای سنتی برای تصویب اساسنامه این انجمن برگزار شد که پیشنهادات رییس فدراسیون ایران به تصویب رسید.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی، محلی، نشست کمیته ویژه انجمن آسیایی ورزشهای سنتی با حضور “گی ژائوئن” رییس انجمن جهانی ورزشهای سنتی از فرانسه، “پره لاوگا” رییس انجمن اروپایی از اسپانیا، “دکتر محمد تقی امیری خراسانی” رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی، “استفان کریست” از اتریش و همچنین با حضور نمایندگان کشورهای چین، هند، چین تایپه، پاکستان و بنگلادش برگزار شد.


این کمیته ویژه جهت تایید اساسنامه انجمن آسیایی و بحث درباره برگزاری اولین مجمع عمومی و انتخاباتی آن تشکیل شد که در این نشست که بصورت وبیناری بود، تمامی پیشنهادات رییس فدراسیون ایران در رابطه با بندهای اساسنامه مورد تایید اعضا قرار گرفت.


همچنین موضوع میزبانی اولین مجمع انتخاباتی انجمن آسیایی ورزشهای سنتی به جلسه بعدی موکول شد و قرار شد پس از فروکش کردن سویه اومیکرون بیماری کرونا، نشست دیگری برای تعیین میزبان انتخاب برگزار گردد.