سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه

انتخابی نفرات برتر خانه های ورزش روستایی

اولین المپیاد خانه های ورزش روستایی استان لرستان شهرستان دلفان در ۵ رشته ورزشی برگزار شد

به گزارش سایت رسمی فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی، محلی و به نقل از روابط عمومی هیات استان لرستان ؛  اولین المپیاد خانه‌های ورزش روستایی ۲۴ دی ماه در شهرستان دلفان روستای مراد آباد نور علی در دو گروه پسران و دختران روستایی در رشته‌ های تنیس روی‌ میز ، طناب‌ زنی ، دارت ، فوتبال دستی و شطرنج برگزار شد .

نفرات برتر رشته تنیس روی‌ میز 
آقایان ‌: محمد اسدی از روستای میرزا آباد دهستان میربگ
بانوان : فاطمه سیفی از روستای فرهاد آباد دهستان میربگ

نفرات برتر رشته طناب‌ زنی آقایان : حسین کرمپور از روستای فرهاد آباد دهستان میربگ
بانوان : نسرین غلامپوریان از روستای میرزا آباد دهستان میربگ

نفرات برتر رشته شطرنج 
آقایان : امیر محمد عزیزی از روستای فرهاد آباد دهستان میربگ
بانوان : فاطمه یوسفی روستای میرزا آباد دهستان میربگ

نفرات برتر رشته فوتبال‌ دستی
آقایان : احمدرضا غلامی از روستای میرزا آباد دهستان میربگ
بانوان : الناز احمدی روستای فرهاد آباد دهستان میربگ

نفرات برتر رشته دارت
آقایان : امیر حسین خانی از روستای مرادآباد دهستان میربگ
بانوان : کیمیا خزایی روستای فرهاد آباد دهستان میربگ

نفرات برتر به مرحله شهرستانی المپیاد خانه‌های ورزش روستایی راه یافتند .