سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه

ساختار قامتی زنان و دختران روستای خانقاه شهرستان خنداب

زنان و دختران روستای خانقاه خنداب مورد ارزیابی سنجش ساختار قامتی قرار گرفتند

اجرای طرح سنجش ساختار قامتی و اصلاح اسکلتی زنان و دختران روستایی استان مرکزی شهرستان خنداب 

به گزارش روابط عمومی هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان مرکزی "طرح ساختار قامتی زنان و دختران روستایی" در پی اجرا در روستاهای هدف در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ در  روستای(( خانقاه )) شهرستان خنداب با حضور کارشناسان مربوطه و ۴۰ نفر شرکت کننده برگزار گردید.

روابط عمومی هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی استان مرکزی