سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه

ساختار قامتی زنان و دختران روستای ایجان شهرستان خنداب

زنان و دختران روستای ایجان خنداب مورد ارزیابی سنجش ساختار قامتی قرار گرفتند


به گزارش  سایت رسمی فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی و به نقل از روابط عمومی هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان مرکزی "طرح ساختار قامتی زنان و دختران روستایی" در پی اجرا در روستاهای هدف در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ در روستای(( ایجان )) شهرستان خنداب با حضور کارشناسان مربوطه و ۳۹ نفر شرکت کننده برگزار گردید.

روابط عمومی هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی استان مرکزی