سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه

وبینار طرح ملی ساختار قامتی بانوان برگزار می شود

نواب رئیس بانوان استان ها و شهرستان های کشور در وبینار طرح ملی ساختار قامتی زنان روستایی حضور خواهند داشت.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی، محلی؛ وبینار طرح ملی ساختار قامتی زنان روستایی با موضوع ارزیابی بالینی و عملمکرد مچ پا و با حضور نواب رئیس بانوان استان ها و شهرستان های کشور برگزار خواهد شد.

 

در این وبینار کرملو مسئول طرح ملی ساختار قامتی زنان روستایی وزارت ورزش و جوانان حضور دارد و تدریس این وبینار نیز برعهده زهرا کریلی می باشد.

 

این وبینار پنجم دیماه سال جاری راس ساعت 13 برگزار می گردد.