یکشنبه بیست و هشتم شهریور ماه
رئیس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان جیرفت:

نیمه دوم سال، هیاتی متفاوت از جیرفت خواهید دید

در پی شیوع کرونا متاسفانه بسیاری از برنامه های مد نظرمان را نتوانستیم اجرایی کنیم، اما با توجه به روند کاهش این اپیدمی و شرایط مطلوب جوی از مهرماه در مناطق گرمسیری، در تدارک برنامه های متنوعی برای ورزش روستاییان شهرستان جیرفت می باشیم.

در پی شیوع کرونا متاسفانه بسیاری از برنامه های مد نظرمان را نتوانستیم اجرایی کنیم، اما با توجه به روند کاهش این اپیدمی و شرایط مطلوب جوی از مهرماه در مناطق گرمسیری، در تدارک برنامه های متنوعی برای ورزش روستاییان شهرستان جیرفت می باشیم.

حسن موسی باغی رئیس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان جیرفت گفت: با توجه به فعالیت 6 خانه ورزش روستایی در سطح شهرستان، با پایان ثبت نام ورزشکاران این خانه ها  به زودی اولین المپیاد خانه های ورزش روستایی جیرفت برگزار می شود.

وی افزود: علیرغم توجه به مسابقات بومی و محلی، برگزاری جام ها در ورزش های کلاسیک از مهمترین برنامه های این هیات در نیمه دوم سال می باشد.

موسی باغی تاکید کرد: اجرای برنامه های مناسبتی باعث ایجاد انگیز در بین روستاییان عزیز و همچنین پیشبرد سیاست های فرهنگی نظام می شود، که هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان جیرفت برای هفته دفاع مقدس، روز روستا و هفته تربیت بدنی برنامه ریزی کرده است.