یکشنبه بیست و هشتم شهریور ماه
در نشست مشترک فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی با کمیسیون ملی آیسسکو مطرح شد

ثبت ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی محلی در آیسسکو و ترویج در بین کشورهای اسلامی

با هماهنگی مدیرکل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان نشست مشترک فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی با کمیسیون ملی آیسسکو برگزار شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی؛ در نشست مشترک فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی با کمیسیون ملی آیسسکو گسترش و ترویج ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی محلی در بین کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست با حضور دکترجعفر سطوتی مدیرکل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، دکتر محمد تقی امیری خراسانی رئیس فدراسیون، دکتر صادق دوست رئیس کمیسیون ملی آیسسکو و دکتر تیموری دبیرکل کمیسیون ملی برگزار شد.

پیگیری ثبت بین المللی ده ورزش‌ سنتی‌ و بازی‌های بومی محلی که از قبل به آیسسکو معرفی شده‌ بوند، ارایه بروشور معرفی ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی محلی در نشست آیسسکو در آذرماه به میزبانی کشور مصر توسط فدراسیون و برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی تخصصی پیرامون گسترش، ترویج و احیا ورزش‌های سنتی و بازی‌ بومی محلی بیشتر و برگزاری جام ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی محلی با حضور کشور‌های عضو آیسسکو از جمله تصمیمات مهم در این نشست بود.