یکشنبه بیست و پنجم مهر ماه

برترین های جشنواره یه قل دو قل معرفی شدند

پس از داوری فیلم های ارسالی برترین های جشنواره یه قل دو قل هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان کرمان اعلام شدند.

نفرات برتر               

محدثه پردلی .جیرفت

آسیه حاجی زاده .رابر

فاطمه زهرا خانه ششدر. کهنوج

روح اله کافی. شهربابک

 

برندگان قرعه کشی:

فاطمه حاجی زاده.رودبار

خانم علی محمدی رابر

طیبه خالقی پور. کهنوج

سمیه بهزادی . رابر

بنفشه رستم ابادی .نرماشیر

بتول احمدی .زرند

ناهید پورعلی .شهربابک

رحیمه جعفرزاده.زرند

طاهره خواجه بهرامی.عنبرآباد

فاطمه عبداله حمیدی.رفسنجان

ملیحه خالقی.کرمان

زینب غنجعلی پور.عنبراباد

مهناز سیوندی . رابر

فاطمه ترک آبادی. نرماشیر