یکشنبه بیست و پنجم مهر ماه

مسابقات سنتی کشتی با چوخه قهرمانی کشور به ميزبانی شهرستان اسفراين

مسابقات سنتی کشتی با چوخه قهرمانی کشور با همکاری فدراسيون ورزش روستايي و عشايري و هيات ورزش روستايي و عشايري استان خراسان شمالی در تاريخ 12/1/87 لغايت 14/1/88 در گود کشتي زينل خان شهرستان اسفراين برگزار مي گردد.

مسابقات سنتی کشتی با چوخه قهرمانی کشور به ميزبانی شهرستان اسفراين مسابقات سنتی کشتی با چوخه قهرمانی کشور با همکاری فدراسيون ورزش روستايي و عشايري و هيات ورزش روستايي و عشايري استان خراسان شمالی در تاريخ 12/1/87 لغايت 14/1/88 در گود کشتي زينل خان شهرستان اسفراين برگزار مي گردد. به گزارش روابط عمومي فدراسيون، مسابقات کشتي با چوخه قهرماني کشور در اوزان65- 75- 85- 95 و 95+ برگزار خواهد شد. همچنين داشتن کارت بيمه ورزشي با کد 49 روستايي و عشايري نيز براي کليه تيم هاي شرکت کننده الزامي است. گفتني است حداقل سن شرکت کنندگان 18 سال مي باشد. همچنين هر استان مي تواند دوتيم به مسابقات اعزام نمايد. لازم به ذکر است داوري مسابقات کشتي با چوخه براساس کتابچه قوانين و مقررات کشتي با چوخه برگزار خواهدشد. در صورتيکه ورزشکار چوخه کار در استان نباشد استانها می توانند از رشته های مشابه بومي و محلي استفاده نمايند. يادآور مي شود در پايان مسابقات به نفرات برتر احکام، کاپ قهرماني و جوايز نفيسي اهداء خواهد شد.