شنبه پنجم آذر ماه

پیام تبریک حاجی محمدی رئیس هیأت آذربایجان شرقی به مناسبت روز خبرنگار

احمد حاجی محمدی رئیس هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان اذربایجان شرقی و رئیس منطقه یک فدراسیون روستایی و بازیهای بومی محلی کشور طی پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت

احمد حاجی محمدی رئیس هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان اذربایجان شرقی و رئیس منطقه یک فدراسیون روستایی و بازیهای بومی محلی کشور طی پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت

 

در متن پیام او چنین آمده است:

خبرنگاران، طلایه داران فرهنگ و ادب هستند و همواره برای روشنگری و تنویر افکار و اذهان عمومی گامهای مؤثری برداشته اند که آحاد جامعه از این تلاشها بهره مند شده و تاثیرات آن تا سالیان سال در بطن جامعه می ماند.

بنده به عنوان خادم جامعه ورزش روستایی و عشایری استان آذربایجان شرقی تلاشهای اصحاب محترم رسانه به ویژه خبرنگاران فرهیخته را ارج نهاده و از انان تشکر می کنم و از درگاه حضرت باری تعالی نیل به بهترین ها و آنچه سزاوار آن هستند، را آرزو می نمایم.

 

احمد حاجی محمدی