یکشنبه بیست و پنجم مهر ماه

برگزاری کارگاه کودک پروری در روستای کوشک قاضی

با همکاری هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی فساکارگاه آموزشی کودک پروری در روستای کوشک قاضی برگزار شد.

به گزارش سایت رسمی فدارسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی به نقل از روابط عمومی هیات ورزش روستایی استان فارس؛ گارگاه آموزشی کودک پروری با همکاری هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان فسا برگزارشد. قابل ذکر است این کارگاه برای خواهران و برادران در روستای کوشک قاضی شهرستان فسا با رعایت پروتکل های بهداشتی و مدرسی روان درمانگر زهرا آزادیخواه برگزار شد.