شنبه پنجم آذر ماه

کارگاه زندگی ساختنی است درمیانشهر

برگزاری کارگاه آموزشی زندگی ساختنی است در میانشهر شهرستان فسا

به گزارش سایت رسمی فدارسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی به نقل از روابط عمومی هیات ورزش روستایی استان فارس؛ گارگاه آموزشی با موضوع زندگی ساختنی است قبل حین و بعد از ازدواج با همکاری هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان فسا برگزارشد. قابل ذکر است این کارگاه برای خواهران و برادران میانشهر با رعایت پروتکل های بهداشتی و مدرسی روان درمانگر زهرا آزادیخواه برگزار شد.