یکشنبه بیست و پنجم مهر ماه

جلسه هماهنگی المپیاد دختران روستایی و المپیاد خانه های ورزش روستایی برگزار شد

جلسه هم انديشی اعضای هیئت رئیسه هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان آذربایجان شرقی به ریاست احمد حاجی محمدی رئیس هیأت روز یکشنبه 10 مردادماه در محل هیات استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی به نقل از استان آذربیجان شرقی، جلسه هم انديشی اعضای هیئت رئیسه هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان آذربایجان شرقی به ریاست احمد حاجی محمدی رئیس هیأت روز یکشنبه 10 مردادماه در محل هیات استان برگزار شد.

پس از بحث و بررسی در خصوص شیوه برگزاری المپیاد ورزشی دختران روستایی و همچنین المپیاد خانه های ورزش روستایی، مسائل مربوط به داوری مسابقات، محل برگزاری و میزبانی مسابقات نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


 گنجی نژاد دبیر هیات استان، آب سالان مسئول آموزش، عبدی نائب رئیس بانوان، رسولی مسئول کمیته داوران،  بابایی مسئول کمیته بومی محلی و خدایی عضو هیئت رئیسه نیز در این جلسه حضور داشتند.