یکشنبه بیست و پنجم مهر ماه
هیات ورزش روستایی استان زنجان برگزار می کند

اجرای طرح آموزش و استعدادیابی بازیهای بومی محلی

اجرای طرح آموزش و استعدادیابی بازیهای بومی محلی در مناطق شهری و روستایی استان زنجان

به گزارش سایت فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی و به نقل از روابط عمومی  هیات استان زنجان در راستای احیاء و ترویج بازیهای بومی محلی وغنی سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان استان زنجان، مربیان توانمند هیات ورزش روستایی استان در مناطق مختلف شهری و روستایی به خصوص مناطق کم برخوردار حضور پیدا کرده و به آموزش و اجرای مسابقه در بین کودکان و نوجوانان می پردازند. اجرای این طرح در طول سال ادامه خواهد یافت . 

این برنامه در روستایی ده شیر بخش مرکزی شهرستان زنجان برای دختران و پسران زیر 13 سال به همراه آموزش و اجرای مسایقه و اهدای جوایز به نفرات برتربرگزار گردید. 

لازم بذکر است طرح آموزش و استعدادیابی بازیهای سنتی و بومی محلی از ابتدای سال جاری در سطح پارک های شهر زنجان نیز در حال انجام می باشد که خانواده ها و کودکان از آن استقبال کرده اند.