یکشنبه بیست و پنجم مهر ماه

رییس هیات حوزه جنوب شرق شهر تهران منصوب شد

رییس هیات روستایی و بازیهای بومی و محلی استان تهران در حکمی امین کمالی فر را به عنوان رییس هیات حوزه جنوب شرق شهر تهران منصوب کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی و به نقل از روابط عمومی هیات استان تهران، در متن این حکم آمده است:

 با توجه به پیشنهاد کتبی اداره ورزش وجوانان جنوب شرق تهران و با عنایت به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی در حوزه ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی  به موجب این ابلاع به عنوان سرپرست این هیات معرفی می شوید.


امید است که با استعانت از خداوند متعال با برنامه و اهداف هیات استان در امر احیا و ترویج وتوسعه ورزش روستایی به عنوان یک ماموریت ارزشی و فرهنگی در بخش ورزش موفق وکوشا باشید.


حوزه ورزش جنوب شرق تهران مناطق شهری 12، 14 و15 را تحت پوشش خود قرار می دهد.


امین کمالی فر نیز تا کنون با بیش از 10سال فعالیت رسانه ای ورزشی و شاغل در این حوزه در سطح استان نیز همزمان مسئول روابط عمومی هیات ورزش روستایی استان تهران را برعهده دارد.