یکشنبه بیست و پنجم مهر ماه

ورزش روستایی بخش مهربان مورد بررسی قرار گرفت

جلسه هم اندیشی در خصوص توسعه ورزشهای کلاسیک در روستاها و توسعه بازیهای بومی محلی با استفاده از پتانسیل شهرداری و شورای اسلامی شهر مهربان با حضور تعدادی از روسای هیاتهای ورزشی و فعالین ورزش مهربان و اعضای شورای اسلامی روز سه شنبه پنجم مردادماه در محل سالن کنفرانس شهرداری مهربان برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی به نقل از استان آذربایجان شرقی، جلسه هم اندیشی در خصوص توسعه ورزشهای کلاسیک در روستاها و توسعه بازیهای بومی محلی با استفاده از پتانسیل شهرداری و شورای اسلامی شهر مهربان با حضور تعدادی از روسای هیاتها ی ورزشی و فعالین ورزش مهربان و اعضای شورای اسلامی برگزار شد. 

در این جلسه همکاری و همدلی در راستای احیا فرهنگ و سنن منطقه با استفاده از برگزاری جشنواره ها و بازیهای بومی و محلی از طرف حاجی محمدی مورد تاکید قرار گرفت.
واصبی رئیس هیأت ورزش روستایی وبازیهای بومی محلی شهرستان سراب نیز ضمن حضور در جلسه از علل کاهش فعالیت هیأت بخش مهربان سخن گفته و راهکارهایی برای برون رفت از این مشکل مطرح کرد.