شنبه پنجم آذر ماه

مسابقات بومی محلی طناب کشی و چوب کشی به مناسبت اعیاد قربان و غدیر در یگان ویژه استان مرکزی برگزار شد

طناب کشی و چوب کشی در یگان ویژه ی استان مرکزی

به مناسبت اعیاد قربان و غدیر یک دوره مسابقات بومی و محلی توسط هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان مرکزی
در رشته های (( طناب کشی و چوب کشی )) در یگان ویژه ی استان مرکزی
با حضور داوران استانی
آقایان رحمانی ، عزیزی ، جعفری ، الطافی ،چگینی ، داوود آبادی و علی محمدی 
و همچنین ۶۶ شرکت کننده برگزار و به نفرات برتر هدایایی اهدا گردید .
 ———————————————————
رشته ی طناب کشی :
تعداد تیم های شرکت کننده ۶ تیم
تعداد ورزشکاران ۴۸ نفر

مقام اول : گروهان پیاده الف
مقام دوم : موتور سوار الف
————————————————————-
رشته ی چوب کشی انفرادی:
تعداد ورزشکاران ۱۸ نفر

مقام اول : نوپو
مقام دوم :  نوپو

روابط عمومی هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی استان مرکزی