یکشنبه بیست و پنجم مهر ماه

اجرای طرح سنجش ساختار قامتی و اصلاح اسکلتی زنان و دختران روستایی استان مرکزی شهرستان آشتیان به پایان رسید

زنان و دختران روستایی شهرستان آشتیان مورد ارزیابی ساختار قامتی قرار گرفتند

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی و به نقل از هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی استان مرکزی "طرح ساختار قامتی زنان و دختران روستایی" در پی اجرا در روستاهای هدف در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در روستاهای(( گرکان و فیض آباد )) شهرستان آشتیان با حضور کارشناسان مربوطه و ۷۰ نفر شرکت کننده به پایان رسید.

روابط عمومی هیأت ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی استان مرکزی