شنبه بیست و یکم فروردین ماه
با حضور معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان و رییس فدراسیون:

روسای مناطق شش گانه معرفی شدند

جلسه شورای راهبردی فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی با حضور معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی؛ جلسه شورای راهبردی فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی صبح امروز با حضور دکترعبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، دکتر امیری خراسانی رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی، فرهاد نژاد فصیحی دبیر فدراسیون، میلاد مقیمی زاده مدیرروابط عمومی فدراسیون و روسای مناطق شش گانه برگزار شد.

 

در این نشست فریبا افشون کارشناس خبره و عضو هیات رییسه، احمد حاجی محمدی رییس منطقه یک، شهریار شفیعی رییس منطقه دو، مهدی اسدی رییس منطقه سه، محمدرضا خوش باطن رییس منطقه چهار، رحمان همت پور رییس منطقه پنج، محمد امیر براهویی رییس منطقه شش احکام خود دریافت کردند.