شنبه بیست و یکم فروردین ماه

توسعه ورزش‌های بومی و روستایی با کمک بسیج

مسئولان تربیت بدنی سپاه حضرت محمد رسول الله و فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی بر همکاری مشترک تاکید کردند.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی؛ جلسه هماهنگی مسئولان ورزش سپاه تهران بزرگ و فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی در محل تربیت بدنی سپاه تهران بزرگ برگزار شد. 

در این جلسه که با حضور سردار کاظم یزدانی مسئول سازمان تربیت بدنی سپاه حضرت محمد رسول الله، مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران و محمد تقی امیری خراسانی رئیس فدراسیون ورزش‌های بومی محلی برگزار شد برنامه‌ها و روش‌های همکاری طرفین در سال ۱۴۰۰ به منظور رشد و ارتقاء ورزش‌های بومی و محلی با استفاده از ظرفیت‌های سپاه و بسیج مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است که پیش از این و طبق تفاهم صورت گرفته بین ورزش بسیج و فدراسیون بومی و محلی مقرر شده تا برای بسط و گسترش رشته‌های ورزشی بومی و محلی از ورزشکاران بسیجی و امکانات ورزشی سپاه و بسیج استفاده شود و جلسه دیروز در راستای تحقق یافتن بیشتر این تفاهم نامه برگزار شد.