شنبه بیست و یکم فروردین ماه
دکتر مسعود سلطانی فر در نشست با مدیران ستادی ورزش همگانی و ورزش روستایی:

تاکید دارم که جام خوشه چین با قدرت و قوت بیشتری مجددا امسال هم برگزار شود

وزیر ورزش و جوانان، ترویج و حاکمیت فرهنگ جوانمردی ، پهلوانی ، مردانگی ، انسان دوستی و اخلاق را یکی از مهمترین ضرورت های جامعه امروز ورزش کشور عنوان کرد و نسبت به جدی تر گرفته شدن بازی های بومی و محلی ، استمرار در بازی های بومی و محلی همچنین برگزازی برنامه های ملی مشترک با سایر دستگاه ها تاکید کرد .

به گزارش سایت رسمی فدراسیون ورزش ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی؛ دکتر مسعود سلطانی فر در نشست با مدیران ستادی ورزش همگانی و ورزش روستایی همچنین روسای فدراسیون های ورزش زورخانه ای ، همگانی و ورزش روستایی و بازی های بومی محلی که ظهر امروز برگزار شد، اهمیت ترویج فرهنگ پهلوانی در جامعه وررش را مهم برشمرد و تصریح کرد : باید فرهنگ پهلوانی ، مردانگی ، انسان دوستی و اخلاق در جامعه ورزش حاکم شود که یکی از مهمترین ضرورت های امروز جامعه ورزش کشور حاکمیت ارزش ها ، فرهنگ پهلوانی ، خلاقیت و انسانی است که بشدت در جامعه ورزش به آن نیاز داریم که حوزه معاونت فرهنگی و ورزش همگانی در این جهت با توجه به هجمه هایی که با آن مواجه بودیم ، تلاش ویژه ای داشته باشد .

وزیر ورزش و جوانان ظرفیت های بازی های بومی و محلی را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد : باید نسبت به ظرفیت بازی های بومی و محلی جدی تر کار کرد و حداقل در سطح استانی و ملی رویدادهای رقابتی را گسترش دهیم و سپس دنبال برگزاری در ابعاد بین المللی برویم .


دکتر سلطانی فر برگزازی جام خوشه چین را یکی از اقدامات خوب این دوره برای توسعه ورزش روستای دانست و نسبت به استمرار در برگزاری این رویداد تاکید کرد .


وزیر ورزش و جوانان گفت : تاکید دارم که جام خوشه چین با قدرت و قوت بیشتری مجددا امسال هم برگزار شود .

دکتر مسعود سلطانی فر برگزاری برنامه های ملی مشترک با سایر دستگاه ها و نهادها را مهم برشمرد و توضیح داد : بایدظرفیت همه کشور در حوزه همگانی را بسیج کنیم و در این زمینه تاکید و خواسته من این است که در قالب ستاد همگانی ، برنامه های عملیاتی ملی و مشترک ، حداقل در هرفصل ، یک برنامه با استفاده از ظرفیت دستگاه های مختلف برگزار شود .

وزیر وررش و جوانان اقدامات توسعه ای در حوزه ورزش همگانی را قابل توجه دانست و تصریح کرد : خانه های ورزش روستایی از ٧٠٠ خانه در چهار سال پیش به ٥ هزار رسیده و تعداد زمین های چمن مصنوعی مینی فوتبال از ٣١١ زمین در طی چهار سال از مرز دو هزار هم گذشته است.

دکتر سلطانی فر از توسعه زیرساخت های ورزشی در مناطق روستایی و مرزی ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت : خوشبختانه زمین های چمن مصنوعی مینی فوتبال و سالن های چند منظوره شیک و مدرن در مناطق روستایی زمینه خوبی را برای گسترش ورزش در بین جامعه روستایی بوجود آورده است .