شنبه بیست و یکم فروردین ماه

حضور دکتر امیری خراسانی در شورای عالی ورزش همگانی

رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی در شورای عالی ورزش همگانی حضور یافت.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی؛ دکتر محمد تقی امیری خراسانی رییس فدراسیون در شورای عالی ورزش همگانی با حضور دکتر سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان شرکت کرد.

شورای عالی ورزش همگانی عصر هجدهم بهمن‌ماه جاری با حضور وزیر ورزش و معاونین و همچنین روسای فدراسیون‌های مربوطه برگزار شد.

در این نشست به اهمیت موضوع ورزش همگانی، روستایی و عشایری پرداخته شد.