سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه
دکتر امیری خراسانی در مجمع سالانه اردبیل خبرداد:

موزه ملی بازی های بومی محلی در اردبیل احداث می شود

دکتر امیری خراسانی رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی در مجمع سالانه هیات استان اردبیل حضور یافت.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی؛ دکتر امیری خراسانی رییس فدراسیون گفت: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت استان اردبیل روستایی هستند، حوزه گردشگری ورزشی می تواند به رشد اقتصادی، ورزشی و فرهنگی روستاها کمک شایانی کند.

 

وی افزود: با احداث موزه ملی بازی های بومی محلی در استان اردبیل موافقم؛ اما باید با طرح و برنامه باشد، از هیات استان می خواهم تا طرح خود را به صورت مکتوب به فدراسیون ارایه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد.

 

دکتر محمد تقی امیری خراسانی در پایان خاطرنشان کرد: استان اردبیل در سال جاری قطعا میزبان یک جشنواره بزرگ ملی خواهد بود.