سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه

سومین جلسه شورای ورزش همگانی کشور

سومین جلسه شورای ورزش همگانی کشور با حضور دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر احمدی معاونت همگانی و فرهنگی وزارت ورزش و جوانان،دکتر اکبری سرپرست فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی و دیگر اعضا شورا برگزار شد.

سومین جلسه شورای ورزش همگانی کشور با حضور دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر احمدی معاونت همگانی و فرهنگی وزارت ورزش و جوانان،دکتر اکبری سرپرست فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی و دیگر اعضا شورا برگزار شد.