سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه

زور فوتبال به روستائیان رسید!/ حذف ورزش روستایی از مجمع فدراسیون فوتبال

فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی نسبت به پیش نویس اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد.

فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی نسبت به پیش نویس اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، پیش‌نویس اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال در حالی آماده شده است که بر خلاف گذشته نام فدراسیون‌ ورزش روستایی از بین اعضای دارای حق رای مجمع حذف شده است و این در حالی است که سایر فدراسیون ها و ارگانهای صنفی مانند دانش آموزی، کارگری یا نیروهای مسلح همچنان مانند قبل حق رای دارند.
در همین رابطه شنیده شده عباسعلی اکبری سرپرست فدراسیون ورزش روستایی مراتب اعتراض خود را به حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال اعلام کرده است.
 با توجه به اینکه جامعه هدف فدراسیون روستایی، جمعیت چندین میلیونی در روستاهای کشور است و همواره قهرمانان و ورزشکاران ملی زیادی از همین جامعه روستایی برخاسته و به رده های‌بالای ملی رسیده اند، اکبری از بهازوند خواسته تا فدراسیون فوتبال در پیش نویس اساسنامه اش تجدید نظر داشته باشد و فدراسیون روستایی را همانند ورزش کارگری، دانش آموزی‌ یا دانشگاهی در مجمع قرار دهد.
این در حالی است که فدراسیون روستایی سالانه تجهیزات ورزشی بسیاری در رشته فوتبال در بین روستاهای سراسر کشور توزیع می کند و با برگزاری کلاسهای مختلف آموزشی، نقش بسزایی در توسعه فوتبال در مناطق روستایی دارد.
 حال باید دید واکنش فدراسیون فوتبال به این خواسته چیست و جمعیت چندین میلیونی مردم روستائی را مورد توجه قرار می دهد؟