شنبه بیست و یکم فروردین ماه

خانه های ورزش روستایی با اولویت مناطق محروم افتتاح و تجهیز خواهد شد

در راستای تفاهم نامه همکاری مشترک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ، اداره کل ورزش و جوانان و دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی ، خانه ورزش روستای زاوه از توابع بخش مرکزی شهرستان زاوه افتتاح شد. خانه ورزش روستای زاوه یکی از یکصد خانه ورزش روستایی در سطح خراسان رضوی می باشد که با حضور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر خراسان رضوی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری ، رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان و دیگر مسئولان شهرستانی در روستای "زاوه" از توابع بخش

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان: 

 خانه های ورزش روستایی با اولویت مناطق محروم افتتاح و تجهیز خواهد شد 

در راستای تفاهم نامه همکاری مشترک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ، اداره کل ورزش و جوانان و دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی ، خانه ورزش روستای زاوه از توابع بخش مرکزی شهرستان زاوه افتتاح شد. خانه ورزش روستای زاوه یکی از یکصد خانه ورزش روستایی در سطح خراسان رضوی می باشد که با حضور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر خراسان رضوی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری ، رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان و دیگر مسئولان شهرستانی در روستای "زاوه" از توابع بخش مرکزی شهرستان زاوه افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی خراسان رضوی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در مراسم افتتاحیه این خانه ورزش روستایی گفت: بر اساس تفاهم نامه همکاری مشترک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ، اداره کل ورزش و جوانان و دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی ، خانه های ورزش روستایی با اولویت مناطق محروم و دورافتاده تجهیز و راه اندازی خواهد شد.

صالحی خاطر نشان کرد: در قالب طرح« یاری گران زندگی » به منظور ايفاي نقش موثر در امر مبارزه سخت افزاري و نرم افزاري با مواد مخدر و روان گردان ، تمركز بر ارتقاء و گسترش كمي طرح‌هاي اجرايي در محيط‌هاي مختلف اجتماعي به ویژه مناطق کم برخوردار و روستاها ، اداره کل ورزش و جوانان استان و دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی نسبت به مشخص نمودن خانه های ورزش روستایی و تجهیز آنها اقدام خواهند کرد.

وی با اشاره به نقش ورزش در پیشگیری از اعتیاد افزود: با توجه به ضرورت ورزش برای پیشگیری از اعتیاد برای بانوان روستایی و کمبود فضاهای سرپوشیده در روستاها ، ایجاد مراکز ورزشی ویژه بانوان روستایی با همکاری فرمانداران در سطح استان پیگیری و اقدام خواهد شد . علاوه بر آن طی تفاهم صورت گرفته با حمایت مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و مشاور مدیرکل امور ورزش و جوانان و رئیس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان ، مسابقات ورزشی ویژه بانوان روستایی نیز برگزار می شود.