شنبه بیست و یکم فروردین ماه

علیرضا خاوری برای چهار سال سکاندار هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان لرستان شد.

پیش از ظهر امروز با حضور دکتر اکبری سرپرست فدارسیون ، کریمی مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضاء مجمع، انتخابات ریاست هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان لرستان در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد و در پایان علیرضا خاوری تنها کاندیدای این مجمع با کسب ۱۴ رأی و کسب کل آراء مأخوذه، به‌عنوان رئیس جدید هیات استان لرستان انتخاب شد.

پیش از ظهر امروز با حضور دکتر اکبری سرپرست فدارسیون ، کریمی مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضاء مجمع، انتخابات ریاست هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان  لرستان در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد و در پایان علیرضا خاوری تنها کاندیدای این مجمع با کسب ۱۴ رأی و کسب کل آراء مأخوذه، به‌عنوان رئیس جدید هیات استان لرستان انتخاب شد.