شنبه بیست و یکم فروردین ماه

برترین های پویش ملی "آماده باش"

یک دوره مسابقات بازی های بومی محلی ویژه بانوان حاشیه شهر با عنوان پویش ملی "آماده باش" در شهر مشهد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی خراسان رضوی ، این رقابت ها با حضور 50 نفر در دو رشته ورزشی "هفت سنگ" و "دارت" در مجموعه ورزشی محمد تقی جعفریان انجام شد که در پایان به نفرات برتر هر رشته جوائزی اهدا شد.

برگزاری مسابقات بازی های بومی محلی در حاشیه شهر مشهد

 

🔹یک دوره مسابقات بازی های بومی محلی ویژه بانوان حاشیه شهر با عنوان پویش ملی "آماده باش" در شهر مشهد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی خراسان رضوی ، این رقابت ها با حضور 50 نفر در دو رشته ورزشی "هفت سنگ" و "دارت" در مجموعه ورزشی محمد تقی جعفریان انجام شد که در پایان به نفرات برتر هر رشته جوائزی اهدا شد.

 

در رشته هفت سنگ: 

اول : مریم غلامی

دوم : معصومه حیدری

 سوم : زهرا احمدی

 

در رشته  دارت:

اول : زهرا گلستانی 

 دوم : مریم موسوی 

 سوم : نرگس  علیپور