شنبه بیست و یکم فروردین ماه

بازی های بومی محلی پلی بین پیوند اقوام ایرانی

حسن زاده عضو هیات علمی و رئیس پژوهشکده مردم شناسی وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی در گفتگو باسایت فدراسیون در خصوص نقش بازی های بومی محلی در میراث فرهنگی کشو گفت:بر اساس کنوانسیون سال 2003 یونسکو حفظ میراث ناملموس بازی های بومی محلی و ورزش های سنتی و آئینی جزو میراث ورزشی تلقی میشوند.لذا یکی از صور کلیدی محسوب شده چرا که هم در زمینه اوقات فراغت هم با ساختار اجتماعی و فرهنگ گره خورده است.لذا بازی های بومی محلی بتواند نقشی کلیدی در سطح روابط اجتماعی و همچنین سطح زندگی و شادمانی جامعه نقش موثری ایف

حسن زاده عضو هیات علمی و رئیس پژوهشکده مردم شناسی وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی در گفتگو باسایت فدراسیون در خصوص نقش بازی های بومی محلی در میراث فرهنگی کشو گفت:بر اساس کنوانسیون سال 2003 یونسکو حفظ میراث ناملموس بازی های بومی محلی و ورزش های سنتی و آئینی جزو میراث ورزشی تلقی میشوند.لذا یکی از صور کلیدی محسوب شده چرا که هم در زمینه اوقات فراغت هم با ساختار اجتماعی و فرهنگ گره خورده است.لذا بازی های بومی محلی بتواند نقشی کلیدی در سطح روابط اجتماعی و همچنین سطح زندگی و شادمانی جامعه نقش موثری ایفا نماید.

بنابراین یکی از وظایف میراث فرهنگی ما حفظ و شناسایی و احیای بازی های بومی محلی است که این موضوع با جدیت در پژوهشکده مردم شناسی وزارت میراث فرهنگی در مرحله بررسی قرار دارد.

حسن زاده در ادامه در خصوص ثبت بازی های بومی محلی نیز یادآور شد: وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بخش های مختلفی دارد از جمله بخش ثبت آثار در معاونت میراث فرهنگی و مدیریت میراث معنوی که در این حوزه در مراکز استانی،پرونده بازی ها آماده و بعد از برگزاری جلسات که با حضور کارشناسان برگزار میشود وضعیت ثبت بازی های که ارجحیت دارند در پژوهشکده مردم شناسی وزارت میراث فرهنگی کارشناسی خواهد شد.

وی در ادامه گفتگوی خود در خصوص ثبت ملی و جهانی بازی های بومی محلی گفت":تعداد بازی هایی که ثبت جهانی میشود با توجه به سهم کشوها محدود می باشد.که در این راستا نیز دو فرایند مدنظر است،در ثبت ملی توسط شورا بررسی و پس از تایید نهایی به مرحله ثبت ملی خواهد رسید.در این راستا عناصر ورزشی که ثبت جهانی بشود بازی های بومی محلی را نیز در بر میگیرد.لذا امکان ارائه بازی های بومی محلی واجد شرایط و دارای ارزش های بالا می تواند مورد توجه ثبت جهانی قرار گیرد.

حسن زاده در ادامه گفت :پژوهشکده مردم شناسی وزارت میراث فرهنگی با توجه به سیاستگذاری که دارد علاقمند است نقشی در فراینده گردآوری بازی های بومی محلی به منظور ثبت بازی های سنتی داشته باشد،که این امر نیازمند کار گروهی و بررسی مستند باز یها می باشد.

رئیس پژوهشکده مردم شناسی میراث فرهنگی در پایان درخصوص نقش فدراسیون ورزش روستایی و باز یهای بومی محلی در حوزه فرهنگی یادرآور شد: طی نشست هایی که در فدراسیون داشتیم این فدراسیون یکی از مهمترین کارها که در قالب کنوانسیون یونسکو در خصوص بازی های بومی محلی دارد احیاء و کمک به ترویج این بازی ها در نواحی مختلف کشور در قالب جشنواره های ملی و محلی است.لذا باز یهای بومی محلی میتواند پلی باشد بین اقوام ایرانی که در قالب های مختلف همدیگر را بشناسند،همچنین فدراسیون ورزش روستایی و باز یهای بومی محلی با توجه به جایگاه و اهمیت باز یهای بومی  محلی میتواند نقش کلیدی در حوزه گردشگری  وورزشی ایفا نماید.