شنبه بیست و یکم فروردین ماه

جلسه ارزیابی شاخص های عملکرد هیات های استانی

به گزارش روابط عمومی؛جلسه ارزیابی شاخص عملکرد هیاتهای ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی صبح دیروز در محل سالن کنفرانس فدراسیون بر گزار شد.

در این جلسه که با حضور دهقان سرپرست دبیری فدراسیون ،کلهر رئیس دپارتمان ورزشهای سنتی،مرشدی نایب رئیس  بانوان  فدراسیون،سهرابی مسئول کمیته های آموزش،ذوقی مسئول امور فرهنگی و احمدوند مسئول روابط عمومی برگزار شد و در خصوص شاخص های ارزیابی عملکرد هیات های استانی بحث و تبادل و نظر گردید.