شنبه بیست و یکم فروردین ماه

گزارش تصویری افتتاح خانه ورزش روستایی در استان گلستان

گزارش تصویری افتتاح و تجهیز 23 خانه ورزش روستایی در استان گلستان با حضور مسئولین