شنبه بیست و یکم فروردین ماه

انتخاب سرپرست هیات ورزش روستایی منطقه آزاد قشم

به گزارش روابط عمومی،طی ابلاغی از طرف دکتر اکبری سرپرست فدراسیون، رضوانی بعنوان سرپرست هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی منطقه آزاد قشم انتخاب شد.