شنبه بیست و یکم فروردین ماه

سوابق مدیریتی پنج نامزد پست ریاست فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی، 5 نفر از کاندیدا‌های پست ریاست فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی که در کمسیون تطبیق سوابق مدیریتی مورد تایید قرار گرفتند.به شرح ذیل می باشد 1.محمد تقی امیری خراسانی 2. کوروش بهادری 3.افشین هادی چگینی 4. محمود علیزاده 5.حسن میر محمدی