شنبه بیست و یکم فروردین ماه

مراسم بدرقه دهمین کاروان امید و نشاط در استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی؛مراسم ارسال تجهیزات ورزشی به 49 روستای استان سیستان و بلوچستان در قالب کاروان امید و نشاط و همچنین افتتاح دو زمین چمن مصنوعی روستایی با حضور دکتر اکبری سرپرست فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی برگزار شد.

مراسم استقبال از هفته دولت با اعزام دهمین کاروان امید و نشاط( مدافعان عرصه سلامت) به ۴۹ روستای سطح استان و افتتاح زمینهای چمن مصنوعی روستای خواجه مسک و قاسم آباد زاهدان  و باحضور دکتر عباسعلی اکبری سرپرست فدراسیون ورزش روستائی و بازیهای بومی محلی ج.ا.ا ، ادهم کردمدیرکل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان،  محمدامیربرآهویی رئیس هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان برگزار گردید.