یکشنبه بیست و پنجم مهر ماه

جشنواره بزرگ مجازی "هر خانواده بوشهری یک بازی بومی محلی" برگزار می شود

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان بوشهر گفت : بمناسبت 18 اسفند روز بوشهر جشنواره بزرگ مجازی "هر خانواده بوشهری یک بازی بومی محلی" به همت هئیت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان بوشهر با همکاری کانون توسعه گران نشاط و تندرستی برگزار می شود .

سعید اسماعیلی بیان کرد : جشنواره مجازی بازی های بومی محلی در جمع خانواده باعث نشاط روحی و جسمی اعضای خانواده و رضایت جمعی آنان می گردد . او گفت : آخرین مهلت ارسال آثار 25 اسفند سال جاری است . رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان بوشهر گفت : شرکت کنندگان می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره به شماره تلفن 09174233050 ارسال نمایند . اسماعیلی خاطر نشان کرد : نتایج آثار برتر 28 اسفند اعلام می شود وبه 5 اجرای برتر جایزه اهدا می گردد