یکشنبه بیست و پنجم مهر ماه

تمامی مسابقات و تمرینات بازی های بومی محلی استان بوشهر تا اطلاع ثانوی برگزار نمی شود

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان بوشهر گفت : تمامی مسابقات و تمرینات برای مقابله با کرونا تا پایان سال جاری تعطیل است .

سعید اسماعیلی بیان کرد : با توجه به گزارش های ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر ادامه شرایط موجود در خصوص شیوع این بیماری و لزوم اقدامات پیشگیرانه مسابقات و تمرینات بازی های بومی محلی تا پایان سال جاری برگزار نمی شود .