یکشنبه بیست و پنجم مهر ماه

مجمع انتخابات هیات ورزش‌های روستایی و بازی‌های محلی استان سمنان برگزار شد.

مجمع انتخاباتی هیات ورزش‌های روستایی و بازی‌های محلی استان سمنان روز دوشنبه با حضور مجتبی جانعلی مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان و سایر اعضای مجمع در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد و محمود علی زاده با اکثریت آرا بار دیگر سکان دار هیات انتخاب شد.

مجمع انتخاباتی هیات ورزش‌های روستایی و بازی‌های محلی استان سمنان روز دوشنبه با حضور مجتبی جانعلی مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان و سایر اعضای مجمع در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد.

 

علیزاده، سلمان نصرتی و ابراهیم پورتقی، سه نفر کاندیدای ریاست هیات ورزش‌های روستایی و بازی‌های محلی استان سمنان بودند که پورتقی قبل از برگزاری انتخابات انصراف داد.

پس از رای گیری، محمود علیزاده با کسب ۱۴ رای از ۱۴ رای ماخوذه برای چهار سال دیگر بعنوان رییس  هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی استان سمنان انتخاب شد.