یکشنبه دهم اسفند ماه

علی بیات سکان دار جدید هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان زنجان

به گزارش روابط عمومی،امروز با حضور دکتر جعفری ریاست فدراسیون و خلیلیان مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان ،مجمع هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان زنجان برگزار شد و علی بیات با کسب 10 رای از اعضای مجمع بعنوان رئیس جدید این استان انتخاب شد.پیش از این داوود ارفعی به مدت 12 سال ریاست هیات را برعهد داشت.

به گزارش روابط عمومی،امروز با حضور دکتر جعفری ریاست فدراسیون و خلیلیان مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان ،مجمع هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان زنجان برگزار شد و علی بیات با کسب 10 رای از اعضای مجمع بعنوان رئیس جدید این استان انتخاب شد.پیش از این داوود ارفعی به مدت 12 سال ریاست هیات را برعهد داشت.